Onze verantwoordelijkheid

Met de mondialisering kunnen wij niet ongevoelig blijven als het om ecologische en humane uitdagingen gaat.  Wij trachten dan ook, zo veel als mogelijk, producten voor te stellen die ecologisch en fairtrade zijn.

Wij bezoeken regelmatig de fabrieken waardoor we zelf kunnen vaststellen dat de internationale wetgeving i.v.m. kinderarbeid geëerbiedigd wordt.  Zelfs als dit leidt tot prijsstijgingen van bepaalde producten uit ons gamma, zien wij deze veranderingen in China graag gebeuren : salarisverhoging van de plaatselijke werknemers en het op gang komen van syndicale bewegingen.

Ons vak van invoerder werkt niet in één richting en heeft alleen zin als we binnen afzienbare tijd terecht komen in een win-win relatie met onze verscheidene leveranciers.